Phân tích sóng CADJPY - ngày 16 tháng 9 năm 2020 - Fxpro


Fxpro


• CADJPY đã phá vỡ vùng hỗ trợ

• Có khả năng giảm xuống 79,00

Gần đây CADJPY đã phá vỡ vùng hỗ trợ nằm giữa vòng mức hỗ trợ 80,00 (đã dừng các sóng trước đó (b) và (i)) giao nhau với mức điều chỉnh Fibonacci 38,2% của sóng 2 trước đó từ tháng 7.

Việc phá vỡ vùng hỗ trợ sẽ tăng tốc hoạt động bán ra- sóng xung kỳ hạn (iii) từ đầu tháng 9.

CADJPY có khả năng giảm sâu hơn về mức hỗ trợ tiếp theo 79,00 (mức hỗ trợ nhỏ trước đây từ đầu tháng 8).