Vàng thất bại gần mức kháng cự kỹ thuật năm 1967 - Orbex


OrbexMức tăng gần đây của kim loại quý này đã rơi vào tình trạng sụt giảm sau khi giá không thể vượt qua ngưỡng kháng cự năm 1967. Sự hợp lưu mạnh mẽ của cả đường xu hướng và mức hỗ trợ ngang đã đảo ngược hướng. Hành động giá có thể sẽ duy trì trong phạm vi đi ngang trong năm 1967 và 1911,50. Cuộc họp của Fed vào cuối ngày hôm nay rất có thể sẽ chứng kiến ​​phạm vi này bị phá vỡ. Xu hướng này được giới hạn ở mức tăng trừ khi vàng có thể vượt qua mức năm 1967 và năm 2000. Mặt khác, việc đóng cửa dưới vùng 1900 có thể kích hoạt một đợt điều chỉnh mạnh hơn. Kiểm tra chiến lược của bạn về cách vàng sẽ tăng giá với Orbex - Mở tài khoản của bạn ngay bây giờ.