Phân tích sóng AUDUSD - ngày 15 tháng 9 năm 2020 - Fxpro


Fxpro


• AUDUSD đã đảo ngược từ mức hỗ trợ 0,7200

• Có khả năng tăng lên 0,7400

AUDUSD gần đây đã đảo chiều từ mức hỗ trợ chính mức 0,7200 (mức thấp của sóng A trước đó, đã đảo chiều giá nhiều lần trong tháng 7 và tháng 8).

Sự đảo chiều đi lên từ mức hỗ trợ 0,7200 bắt đầu chuỗi xung tăng trung hạn tích cực (3).

Với xu hướng tăng hàng ngày rõ ràng, AUDUSD có khả năng tăng thêm về phía mức kháng cự tiếp theo 0,7400 (đỉnh của các sóng xung lực 5 và (5) trước đó từ cuối tháng 8).