Phân tích sóng EURJPY - ngày 15 tháng 9 năm 2020 - Fxpro


Fxpro


• EURJPY đã đảo chiều từ mức kháng cự 126,50

• Có khả năng giảm xuống 124,50

EURJPY trước đó đã đảo chiều giảm so với mức kháng cự 126,50 (đã đảo chiều giá hai lần trong tháng 8) - giao với dải Bollinger Band hàng ngày phía trên.

Sự đảo chiều đi xuống từ mức kháng cự 126,50 đã chặn đứng làn sóng xung lực ngắn hạn trước đó (iii) từ đầu tháng 9 .

EURJPY có khả năng giảm sâu hơn về mức hỗ trợ tiếp theo 124,50 (đã đảo ngược các sóng trước đó (a) và (ii), như có thể thấy bên dưới).