Phân tích sóng bông - ngày 15 tháng 9 năm 2020 - Fxpro


Fxpro


• Bông đã đảo chiều từ mức kháng cự 66,35

• Có khả năng giảm xuống 64,00

Bông gần đây đã giảm từ mức kháng cự 66,35 (đỉnh của hai Ngôi sao bắn hàng ngày liên tiếp từ tháng 8) - đứng gần dải Bollinger Band hàng ngày phía trên.

Sự đảo chiều đi xuống từ mức kháng cự 66,35 đã chặn đứng làn sóng xung lực tăng mạnh trước đó (iii).

Với sự phân kỳ giảm giá rõ ràng trên chỉ báo Stochastic hàng ngày, Cotton có khả năng giảm sâu hơn về mức hỗ trợ tiếp theo 64,00 (giao với đường xu hướng hỗ trợ của kênh tăng hàng ngày từ tháng 3).