Giá vàng trở lại gần mức kháng cự năm 1967 - Orbex


OrbexKim loại quý đang giao dịch mạnh hơn vào thứ Hai, với mức tăng do đồng USD yếu hơn và cuộc họp của Fed. Hành động giá cách một vài điểm so với mức năm 1967 đã được giữ là mức kháng cự trước đó. Một sự bứt phá trên mức này có thể nhường chỗ cho việc tăng thêm, với thử thách tiếp theo gần mốc 2000. Mặt khác, giá được hỗ trợ tốt gần khu vực 1911,50. Tuy nhiên, sự hợp lưu của đường xu hướng và ngưỡng kháng cự ngang có thể tạo ra thách thức cho giá vàng trong ngắn hạn. Kiểm tra chiến lược của bạn xem vàng sẽ tăng giá như thế nào với Orbex - Mở tài khoản của bạn ngay bây giờ.