Dầu thô hợp nhất gần 37,00 - Orbex


OrbexGiá dầu đang giao dịch nhẹ nhàng với hành động giá nhằm giảm bớt các khoản lỗ từ tuần trước. Tuy nhiên, giá vẫn dao động gần mức 37,00. Về phía tăng, ngưỡng kháng cự chính được nhìn thấy ở mức 38,83, trong khi ở phía giảm, mức thấp nhất của tuần trước gần 36,44 tạo thành đường trên cát. Một sự đột phá từ một trong hai mức này có thể kích hoạt tăng hoặc giảm tương ứng. Hiện tại, đồng USD yếu hơn có khả năng giúp giữ giá dầu được hỗ trợ tăng. Tuy nhiên, chúng ta cần thấy bằng chứng mạnh mẽ hơn về mức thấp cao hơn để xác nhận mức tăng thêm của hàng hóa. Kiểm tra chiến lược của bạn về giá dầu sẽ tăng như thế nào - Mở Tài khoản Orbex của bạn ngay