Phân tích sóng bạch kim - ngày 14 tháng 9 năm 2020 - Fxpro


Fxpro


• Bạch kim đã phá vỡ mức kháng cự 950,00

• Có khả năng tăng lên 965,00

Bạch kim tiếp tục tăng sau khi đột phá trước đó của mức kháng cự 950,00 - được đặt làm mục tiêu có khả năng tăng trong báo cáo trước đây của chúng tôi cho công cụ này.

Việc phá vỡ mức kháng cự 950,00 theo sau sự phá vỡ sớm hơn của kênh giảm hàng ngày từ đầu tháng 8 - điều này đã củng cố áp lực tăng giá đối với Bạch kim.

Với xu hướng tăng mạnh, bạch kim có khả năng tăng thêm về phía các mức kháng cự vòng tiếp theo 965,00 (đỉnh của sóng 4) và 985 (đỉnh của sóng 2).