Phân tích sóng GBPCAD - ngày 14 tháng 9 năm 2020 - Fxpro


Fxpro


• GBPCAD đã đảo ngược từ mức hỗ trợ nhiều tháng 1.6800

• Có khả năng tăng lên 1.7075

GBPCAD gần đây đã tăng từ mức hỗ trợ mạnh mẽ trong nhiều tháng 1.6800 (cũng đã đảo chiều giá hai lần trong tháng 6, như có thể thấy bên dưới) - đứng gần dải Bollinger Band hàng ngày thấp hơn.

Sự đảo chiều đi lên từ mức hỗ trợ 1.6800 đã ngăn Lần điều chỉnh ABC giảm mạnh trước đó 2 từ cuối tháng 7.

Với việc đọc quá bán trên chỉ báo Stochastic hàng ngày, GBPCAD có khả năng tăng thêm về phía mức kháng cự vòng tiếp theo 1.7075.