Phân tích làn sóng Amazon - ngày 14 tháng 9 năm 2020 - Fxpro


Fxpro


• Amazon đã đảo ngược từ mức hỗ trợ 3080,00

• Có khả năng tăng lên 3300,00

Amazon trước đó đã đảo ngược mức hỗ trợ 3080,00 (mức thấp hàng tháng trước đây từ tháng 8) - giao nhau với dải Bollinger Band hàng ngày thấp hơn và mức điều chỉnh Fibonacci 50% của xung lực đi lên từ tháng 6.

Sự đảo chiều đi lên từ mức hỗ trợ 3080,00 bắt đầu thời hạn hoạt động sóng xung lực 3

Amazon có thể sẽ tăng thêm về phía mức kháng cự vòng tiếp theo 3300,00 (giá mục tiêu cho việc chấm dứt sóng xung động phụ đang hoạt động (i)).