Không ai có thể từ chối tiền tệ kỹ thuật số của Trung Quốc - Fxpro


Fxpro


Đồng tiền kỹ thuật số của ngân hàng trung ương Trung Quốc (CBDC) được gọi là đồng nhân dân tệ kỹ thuật số nên được quy định theo luật liên quan đến tiền mặt, theo một giám đốc cấp cao của ngân hàng trung ương nước này. Trong một bài báo quan điểm vào ngày 14 tháng 9, Fan Yifei, Phó thống đốc Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC), đã nêu ra các nguyên tắc quản lý chính đối với hoạt động của đồng nhân dân tệ kỹ thuật số. đại diện kỹ thuật số của đơn vị tiền tệ chính thức của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

Theo Fan, đồng nhân dân tệ kỹ thuật số có tính chất bù đắp hợp pháp cho tiền tệ fiat truyền thống. Trong bài báo, Phó thống đốc đã chỉ ra rằng Nhân dân tệ kỹ thuật số “chủ yếu được định vị” là M0, có nghĩa là tiền kỹ thuật số là một phần của nguồn cung tiền giấy và tiền xu. Do đó, đồng Nhân dân tệ kỹ thuật số “cần tuân thủ các luật và quy định liên quan đến quản lý tiền mặt”, Fan nói.

Phó thống đốc tiếp tục nói rằng theo các điều khoản bồi thường của đồng Nhân dân tệ, đồng Nhân dân tệ kỹ thuật số có thể được sử dụng để thanh toán "tất cả các khoản nợ công và nợ tư nhân trong lãnh thổ nước ta." Fan nhấn mạnh rằng tiền kỹ thuật số nên được chấp nhận ở mọi nơi trên đất nước và “không đơn vị hay cá nhân nào có thể từ chối chấp nhận nếu các điều kiện được đáp ứng.”

Không ai có thể từ chối tiền kỹ thuật số của Trung Quốc, ngân hàng trung ương cho biết thực thi, CoinTelegraph, ngày 14 tháng 9