Giao dịch vàng hỗn hợp khi mức kháng cự năm 1967 nắm giữ - Orbex


OrbexKim loại quý đang củng cố chỉ dưới một vài điểm so với mức kháng cự kỹ thuật năm 1967. Với sự hỗ trợ được hình thành gần ngưỡng 1911,50, phạm vi đi ngang có thể tiếp tục. Hành động giá trên biểu đồ hàng ngày cho thấy mức giảm dần dần, nhưng giá đã không đạt được mức thấp đáng kể nào. Điều này có nghĩa là có thể xảy ra đột phá. Cuộc họp của Fed trong tuần này có thể là chất xúc tác. Xem giá diễn biến gần khu vực 1900-1911,50 như thế nào. Nếu vàng mất hỗ trợ này, thì chúng tôi kỳ vọng sẽ có sự điều chỉnh xuống mức hỗ trợ 1817,80 tiếp theo. Kiểm tra chiến lược của bạn về cách vàng sẽ tăng giá với Orbex - Mở tài khoản của bạn ngay bây giờ.