Phân tích sóng ngô - ngày 11 tháng 9 năm 2020 - Fxpro


Fxpro


• Ngô đã phá vỡ ngưỡng kháng cự quan trọng 362,70

• Có khả năng tăng lên 370,00 và 380,00

Ngô hôm nay đã vượt qua ngưỡng quan trọng mức kháng cự 362,70 (trước đây là hỗ trợ mạnh mẽ từ tháng 2 và tháng 11) và đỉnh của sóng xung lực trước đó (iii)).

Việc phá vỡ mức kháng cự 362,70 sẽ đẩy nhanh sóng xung động (v) của sóng C xung mạnh từ đầu tháng 8.

Mức giá nói trên đang đóng vai trò hỗ trợ sau khi nó bị phá vỡ. Ngô có khả năng tăng cao hơn nữa đối với các mức kháng cự tiếp theo tại 370,00 và 380,00.