Phân tích sóng GBPNZD - ngày 11 tháng 9 năm 2020 - Fxpro


Fxpro


• GBPNZD rơi vào bên trong sóng xung lực 3

• Có khả năng kiểm tra mức hỗ trợ ở mức 1.9000

GBPNZD tiếp tục rơi vào bên trong sóng xung hướng lên mạnh 3, trước đó đã phá vỡ mức hỗ trợ 1,9490, giao với mức điều chỉnh Fibonacci 61,8% của sóng đi lên (B) từ tháng 7.

Sóng xung động 3 thuộc chuỗi xung hướng xuống trung gian (C) từ giữa tháng 8.

GBPNZD có khả năng sẽ kiểm tra mức hỗ trợ vòng tiếp theo ở mức 1.9000 (mức đáy kép trước đây từ tháng 8 và giá mục tiêu khi hoàn thành sóng xung động 3).