Phân tích sóng GBPCHF - ngày 11 tháng 9 năm 2020 - Fxpro


Fxpro


• GBPCHF đã tiếp cận mức hỗ trợ chính 1.1600

• Có khả năng giảm xuống 1.1500

GBPCHF đã giảm mạnh trong thời gian qua Một vài phiên giao dịch phù hợp với báo cáo trước đó cho cặp tiền này.

Giá hiện đang giao dịch gần với mức hỗ trợ mạnh 1.1600 (đã dừng sóng xung lực giảm mạnh 1 vào cuối tháng 6).

Nếu cặp tiền phá vỡ dưới mức hỗ trợ 1,1600 - GBPCHF thì có thể kiểm tra mức hỗ trợ tiếp theo 1,1500. Trong kịch bản thay thế, giá có khả năng kiểm tra ngưỡng kháng cự 1.1750 (mức hỗ trợ mạnh mẽ trước đây từ tháng 7).