Phân tích sóng đồng - ngày 11 tháng 9 năm 2020 - Fxpro


Fxpro


• Đồng đảo ngược từ mức hỗ trợ 296,00

• Có khả năng tăng lên 309,00

Đồng hướng tới đảo ngược một lần nữa so với mức hỗ trợ quan trọng 296,00 (trước đây là mức kháng cự mạnh mẽ từ tháng 7 cũng đã dừng sóng 2 trước đó vào đầu tháng 9).

Vùng hỗ trợ gần mức hỗ trợ 296,00 được củng cố bởi mức điều chỉnh Fibonacci 38,2% của đợt trước làn sóng xung lực đi lên 1 từ đầu tháng 8.

Đồng có khả năng tăng thêm về mức kháng cự tiếp theo 309,00 (đỉnh của sóng xung lực nhỏ trước đó 1).