Phân tích sóng GBPAUD - ngày 11 tháng 9 năm 2020 - Fxpro


Fxpro


• GBPAUD đã phá vỡ mức hỗ trợ chính 1.7710

• Có khả năng giảm xuống 1.7400

GBPAUD gần đây đã giảm mạnh xuống dưới mức hỗ trợ quan trọng mức 1.7710 (mức thấp của búa và sóng hàng ngày (A) từ giữa tháng 7).

Việc phá vỡ mức hỗ trợ 1.7710 đã tăng tốc cho sóng xung lực đi xuống ngắn hạn 3 đang hoạt động thuộc về mức trung bình- sóng kỳ hạn (C) từ giữa tháng 8.

GBPAUD có khả năng giảm sâu hơn về mức hỗ trợ tiếp theo 1.7400 (giá mục tiêu khi hoàn thành sóng xung lực đi xuống (C)).