USD / CHF: Phân tích và dự báo sóng Elliott cho 11/09/2020 - 18/09/2020 - LiteForex


LiteForex


>

Kịch bản chính: xem xét các vị thế mua từ các đợt điều chỉnh trên mức 0,8998 với mục tiêu là 0,9242 0,9302.

Kịch bản thay thế: đột phá và việc hợp nhất dưới mức 0,8998 sẽ cho phép cặp tiền tiếp tục giảm xuống mức 0,8900 0,8800.

USDCHF đang điều chỉnh và vẫn có khả năng tăng. Điểm xoay được ước tính ở mức 0,8998.

Phân tích: Có lẽ, làn sóng thứ ba giảm dần ở mức độ lớn hơn (3) tiếp tục phát triển trong khung thời gian hàng ngày, với làn sóng 1 là (3) hình thành bên trong. Trên khung thời gian H4, sóng v của 1 đang hình thành, với sóng (iii) của v hình thành bên trong. Rõ ràng, một sự điều chỉnh cục bộ đang hình thành trên khung thời gian H1 khi sóng (iv) của v có mức độ nhỏ hơn, với các sóng a của (iv) và b của (iv) được hình thành bên trong. Nếu giả định là đúng, cặp này sẽ tiếp tục tăng lên mức 0,9242 0,9302. Mức 0,8998 là rất quan trọng trong kịch bản này. Sự đột phá của nó sẽ cho phép cặp tiền tiếp tục giảm xuống mức 0,8900 0,8800.