GBP / USD: Phân tích và dự báo sóng Elliott cho 11/09/2020 - 18/09/2020 - LiteForex


LiteForex


>

Kịch bản chính: xem xét các vị thế mua từ các đợt điều chỉnh trên mức 1.2718 với mục tiêu là 1.3197 1.3481.

Kịch bản thay thế: đột phá và việc hợp nhất dưới mức 1,2718 sẽ cho phép cặp tỷ giá tiếp tục giảm xuống mức 1,2489 1,2244.

Cặp GBP /USD có khả năng tăng. Điểm xoay ước tính ở mức 1,2718.

Phân tích: Có lẽ, làn sóng đầu tiên có mức độ lớn hơn (1) tiếp tục phát triển trong khung thời gian hàng ngày, với làn sóng 3 của ( 3) hình thành bên trong. Một sự điều chỉnh cục bộ đang hình thành dưới dạng sóng thứ 4 của (3) trên khung thời gian H4. Trong khung thời gian H1, có lẽ sóng a 4 ở mức độ nhỏ hơn đã hình thành và sự điều chỉnh tăng dần đang bắt đầu hình thành dưới dạng sóng b là 4. Nếu giả định là đúng, cặp tiền này có thể sẽ tăng lên mức 1.3197 1.3481. Mức 1,2718 là rất quan trọng trong trường hợp này vì sự bứt phá sẽ cho phép cặp tiền tiếp tục giảm xuống mức 1,2489 1,2244.