XAUUSD trong Triangle hay Double Zigzag Correction? - Orbex


OrbexKhung thời gian 1 giờ cho thấy sự hình thành sóng cuối cùng của chu kỳ tăng. Điều này được biểu thị bằng các sóng con trung gian (1) - (2) - (3) - (4) - (5). Tại thời điểm viết bài, sóng (4) hướng tới một tam giác bao gồm các sóng phụ nhỏ A-B-C-D-E. Giá đang tìm cách giảm xuống vùng 1921.00 sau khi phá vỡ sai trên mốc 2.000 trong sóng D. Đây sẽ là đường xu hướng đối xứng thấp hơn của sự hình thành tam giác trong sóng E. Việc hoàn thành động thái điều chỉnh có thể kích hoạt sóng (5) tăng lên 2151,92. Ở mức đó, sóng (5) sẽ bằng 161,8% sóng (3). Một kịch bản thay thế cho thấy sóng (4) có dạng một đường ngoằn ngoèo kép W-X-Y. Kịch bản này cho thấy rằng các sóng phụ W và X là hoàn chỉnh. Tuy nhiên, sóng Y có cấu trúc ngoằn ngoèo theo độ phút ⓒ. Trong tương lai gần, giá vàng có thể giảm xuống gần mức 1845.10. Ở mức này, sóng (4) sẽ ở mức 76,4% xung (3). Phe bò sau đó có thể đẩy giá trong sóng (5) lên trên mức cao trước đó là 2075,88. Kiểm tra chiến lược của bạn về cách vàng sẽ tăng giá với Orbex - Mở tài khoản của bạn ngay bây giờ.