Vàng nhảy cao hơn, nhưng thất bại gần mức kháng cự - Orbex


OrbexKim loại quý tiếp tục ghi nhận mức tăng. Hành động giá tăng cao hơn sau cuộc họp của ECB, khi vàng tăng lên mức năm 1967. Giá nhanh chóng bị từ chối gần mức này khi vàng giảm trở lại. Sự hợp lưu của đường xu hướng và mức hỗ trợ ngang đang chứng tỏ khó có thể bứt phá vào thời điểm hiện tại. Nếu sự đảo chiều tiếp tục diễn ra, thì giá vàng có khả năng quay trở lại vùng hỗ trợ 1911,50. Nhưng lần này, hành động giá có thể phá vỡ mức hỗ trợ này. Đóng cửa dưới mức 1911,50 sẽ ít nhất giảm xuống mức 1817,80. Kiểm tra chiến lược của bạn về cách vàng sẽ tăng giá với Orbex - Mở tài khoản của bạn ngay bây giờ.