Phân tích Sóng Bạc - Ngày 10 tháng 9 năm 2020 - Fxpro


Fxpro


• Bạc đảo chiều khỏi vùng hỗ trợ

• Có khả năng tăng lên 29,00

Gần đây, bạc đã đảo chiều với Hammer hàng ngày từ vùng hỗ trợ nằm giữa mức hỗ trợ trục 26,00 (mức thấp của sóng (b) từ tháng 8) và dải Bollinger hàng ngày thấp hơn.

Sự đảo chiều đi lên từ vùng hỗ trợ này đã chặn đứng làn sóng xung lực đi xuống nhỏ trước đó (i ) - thuộc sóng C từ tháng 8.

Bạc có khả năng tăng về mức kháng cự tiếp theo 29,00 (đỉnh của Doji chân dài trước đó đã đánh dấu đỉnh của sóng B điều chỉnh trước đó).