Phân tích sóng lúa mì - ngày 10 tháng 9 năm 2020 - Fxpro


Fxpro


• Lúa mì đảo chiều khỏi vùng hỗ trợ

• Có khả năng tăng lên 560,00

Lúa mì hôm nay đảo chiều từ vùng hỗ trợ nằm giữa mức hỗ trợ quan trọng 542,90 (mức cao trước đây của sóng B từ tháng 7) và mức thoái lui Fibonacci 38,2% của xung lực đi lên trước đó từ tháng trước.

Nếu giá đóng cửa gần mức hiện tại, giá sẽ hình thành hàng ngày Mô hình đảo chiều hình nến Nhật Bản Morning Star Doji.

Lúa mì có khả năng tăng về mức kháng cự tiếp theo 560,00 (đã liên tục đảo chiều giá từ tháng 4).