Phân tích sóng CHFJPY - Ngày 10 tháng 9 năm 2020 - Fxpro


Fxpro


• CHFJPY đã đảo chiều khỏi vùng hỗ trợ

• Có khả năng tăng lên 117,65

CHFJPY gần đây đã đảo chiều khỏi vùng hỗ trợ nằm giữa mức hỗ trợ quan trọng 115,50 (mức thấp của đợt điều chỉnh nhỏ trước đó (iv)), dải Bollinger hàng ngày thấp hơn và mức thoái lui Fibonacci 50% của xung tăng trước đó từ tháng 7.

Sự đảo chiều đi lên từ vùng hỗ trợ mức 115,50 bắt đầu sóng xung lực ngắn hạn đang hoạt động (v).

CHFJPY có khả năng tăng thêm về phía mức kháng cự tiếp theo 117,65 (đã dừng các sóng trước đó (iii) và (b) trong tháng trước) .