GBPUSD Bulls Mục tiêu Mô hình ba Zig-Zag - Orbex


OrbexGBPUSD gợi ý về một chu kỳ sóng e bao gồm các sóng phụ sơ cấp Ⓦ-Ⓧ-Ⓨ-Ⓧ-Ⓩ. Với các sóng Ⓦ-Ⓧ-Ⓨ-Ⓧ đã hoàn thành, bây giờ chúng ta có thể mong đợi sóng conclude kết hợp ba. Gần đây chúng ta đã thấy sự kết thúc của đợt điều chỉnh trung gian (4). Giá hiện đang tăng lên trong làn sóng trung gian (5). Trong tương lai gần, giá có thể tăng lên 1.350. Ở mức đó, sóng (5) sẽ ở mức 161,8% xung (3). Một kịch bản thay thế cho thấy sóng (4) có dạng một tam giác nằm ngang. Giá có thể di chuyển xấp xỉ như được chỉ ra trên biểu đồ, tạo thành một sự điều chỉnh đối xứng. Chúng tôi có thể kỳ vọng mô hình hợp đồng sẽ kết thúc gần 1.300. Ở mức đó, sóng điều chỉnh (4) sẽ ở mức 50% xung (3). Đây là nơi giá dự kiến ​​sẽ hoàn thành sóng (4) và sau đó tăng lên trên mức cao trước đó. Kiểm tra chiến lược của bạn về cách GBP sẽ tăng giá! Mở Tài khoản Orbex của bạn và bắt đầu giao dịch ngay bây giờ.