Phân tích Làn sóng của Google - Ngày 9 tháng 9 năm 2020 - Fxpro


Fxpro


• Google đã phá vỡ kênh hàng ngày

• Có khả năng giảm xuống 1500.00

Google hôm nay đã phá vỡ đường xu hướng hỗ trợ của kênh tăng hàng ngày từ cuối tháng 6 (có thể thấy từ biểu đồ hàng ngày của Google bên dưới).

Sự đột phá của kênh tăng hàng ngày này đã đẩy nhanh làn sóng điều chỉnh ngắn hạn hiện tại (ii) kể từ khi bắt đầu Tháng 9.

Google có khả năng sẽ giảm thêm về mức hỗ trợ tiếp theo 1500,00 (giá mục tiêu cho việc chấm dứt làn sóng điều chỉnh đang hoạt động (ii)).