Phân tích sóng bạch kim - ngày 9 tháng 9 năm 2020 - Fxpro


Fxpro


• Bạch kim đã đảo ngược từ mức hỗ trợ 890.00

• Có khả năng tăng lên 950.00

Bạch kim gần đây đã tăng từ mức hỗ trợ 890,00 (cũng đã đảo chiều giá mạnh vào tháng 7) - giao với đường xu hướng hỗ trợ của kênh tăng hàng ngày từ tháng 3.

Việc đảo chiều đi lên từ mức hỗ trợ 890,00 tiếp tục xu hướng tăng tích cực nhiều tháng từ giữa của tháng 3.

Bạch kim có khả năng tăng thêm về phía ngưỡng kháng cự tiếp theo 950,00 (đã dừng đợt điều chỉnh ABC trước đó (2) vào tháng 8).