Phân tích sóng USDCHF - Ngày 9 tháng 9 năm 2020 - Fxpro


Fxpro


• USDCHF đảo chiều từ mức kháng cự 0,9200

• Có khả năng giảm xuống 0,9030

USDCHF gần đây đã giảm mạnh so với mức kháng cự mức 0,9200 (mức hỗ trợ mạnh mẽ trước đây từ đầu tháng 3).

Sự đảo chiều giảm xuống từ mức kháng cự 0,9200 tiếp tục chuỗi xung lực đi xuống nhiều tháng (3) kể từ tháng 6.

Với xu hướng giảm hàng ngày dài hạn, USDCHF có khả năng giảm sâu hơn về mức hỗ trợ tiếp theo 0,9030 (đã đảo ngược sóng 3 và (i) trước đó).