EURUSD Zigzag hoặc Điều chỉnh bằng phẳng để kết thúc xung đột - Orbex


OrbexCấu trúc EURUSD gợi ý về một xung bao gồm các sóng phụ chính ①-②-③-④-⑤. Sóng ⑤ vẫn chưa hoàn thành vì chúng ta hiện đang ở phần cuối cùng của xung được chỉ định. Xu hướng tăng dự kiến ​​sẽ kết thúc với cặp tiền tệ được thiết lập để tăng gần 1.237. Ở mức đó, sóng ⑤ sẽ ở mức 50% xung lực ③. Một kịch bản thay thế cho thấy giai đoạn đầu của một đợt điều chỉnh giảm trong sóng ④. Sóng điều chỉnh này có dạng một đường ngoằn ngoèo đơn giản (A) - (B) - (C) ở mức độ trung gian. Sau khi hoàn thành sóng xung lực (A), chúng ta có thể mong đợi một đợt pullback nhỏ trong đợt điều chỉnh (B). Sự suy giảm có thể tiếp tục trong sóng xung động cuối cùng (C) gần 1.135. Ở mức đó, hiệu chỉnh ④ sẽ ở mức 50% của sóng ③. EURUSD sau đó có thể bắt đầu tăng trong sóng ⑤ trên mức tối đa trước đó. Kiểm tra chiến lược của bạn về cách đồng euro sẽ tăng giá với Orbex - Mở tài khoản của bạn ngay bây giờ.