Vàng Không Muốn Từ Bỏ Tầng 1900 - Orbex


OrbexKim loại quý cũng đang cảm thấy gánh nặng của đồng đô la Mỹ mạnh hơn. Trong khi hành động giá tăng nhanh đến mức giảm vào thứ Ba, chúng tôi thấy sự phục hồi gần với khu vực 1900 nơi hỗ trợ đã được giữ cho đến nay. Tuy nhiên, các mức cao thấp hơn hình thành nên triển vọng giảm giá cho kim loại quý. Trong ngắn hạn, chúng ta có thể thấy một số sự phục hồi có thể giữ cho giá tăng. Nhưng mức kháng cự gần năm 1967 cũng khó có thể từ bỏ. Do đó, kim loại quý có thể tiếp tục diễn biến giá dao động trong các mức đã nói trong ngắn hạn. Kiểm tra chiến lược của bạn về cách vàng sẽ tăng giá với Orbex - Mở tài khoản của bạn ngay bây giờ.