Phân tích Sóng Bông - Ngày 8 tháng 9 năm 2020 - Fxpro


Fxpro


• Bông rơi trong sóng điều chỉnh nhỏ (ii)
• Có khả năng đạt đến 62,80

Bông tiếp tục rơi vào sóng điều chỉnh nhỏ (ii) đã đảo ngược trước đó với Sao băng hàng ngày từ mức kháng cự quan trọng 66,35 (đã dừng sóng xung động trước đó (i)).

Sóng hoạt động (ii) thuộc chuỗi xung phụ 3 của sóng xung lực dài hạn (C) từ tháng 7.

Cotton dự kiến ​​sẽ điều chỉnh giảm sâu hơn về mức hỗ trợ tiếp theo 62,80 (mục tiêu là hoàn thành sóng (ii), giao với kênh tăng hàng ngày từ Tháng 4).