Phân tích sóng NZDUSD - 8 tháng 9, 2020 - Fxpro


Fxpro


• NZDUSD đã đảo ngược từ mức kháng cự dài hạn 0,6750
• Có khả năng giảm xuống 0,6750

NZDUSD gần đây đã đảo chiều với Evening Star hàng ngày từ mức kháng cự dài hạn mạnh mẽ 0,6750 (đã dừng xu hướng tăng mạnh hàng ngày vào đầu năm 2020).

Sự đảo chiều giảm xuống mức kháng cự 0,6750 đã ngăn chặn làn sóng xung lực ngắn hạn 3 trước đó từ tháng 6.

Với sức mạnh của mức kháng cự 0,6750 NZDUSD dự kiến ​​sẽ giảm thêm về mức hỗ trợ tiếp theo 0,6600.