Phân tích sóng GBPAUD - 8 tháng 9, 2020 - Fxpro


Fxpro


• GBPAUD đã phá vỡ mức hỗ trợ chính 1,8110
• Có khả năng giảm xuống 1,7800

GBPAUD hôm nay đã phá vỡ dưới mức hỗ trợ chính 1,8110 - đã liên tục đảo ngược cặp tiền này từ đầu tháng 8.

Việc phá vỡ mức hỗ trợ 1.8110 phù hợp với xu hướng giảm nhiều tháng có thể thấy trên biểu đồ hàng ngày và có khả năng đẩy nhanh tốc độ hiện tại wave (iii) và C.

GBPAUD có khả năng giảm sâu hơn nữa về mức hỗ trợ tiếp theo là 1.700 (giá mục tiêu cho việc chấm dứt sóng xung động (iii)).