UKOIL đã kết thúc điều chỉnh tăng giá? - Orbex


OrbexCấu trúc UKOIL hiện tại cho biết sự hoàn thành của sóng xung ban đầu ③. Tiếp theo đây là sự điều chỉnh trong sóng ④ là sóng ba ziczac. Sóng nhỏ C cuối cùng có dạng một đường chéo kết thúc. Tại thời điểm viết bài, chúng ta đang ở đầu của sóng xung động ⑤ của mức độ sơ cấp. Sự sụt giảm giá có thể đưa chúng ta xuống dưới mức thấp trước đó là 15,93 trong xung lực ③. Một kịch bản thay thế cho thấy rằng sóng điều chỉnh ④ vẫn chưa hoàn thành. Hiện tại, chúng ta thấy sự hình thành của một sóng can thiệp (X) của mức độ trung gian. Chúng tôi dự đoán (X) sẽ kết thúc gần vùng 37,72. Ở mức đó, nó sẽ ở mức 50% của sóng trung gian (Y). Thị trường có thể tăng trong sóng cuối cùng (Z) trên 46,55, được hình thành bởi sóng (Y). Quản lý rủi ro của bạn đã được sắp xếp chưa? Mở tài khoản của bạn ngay bây giờ!