Giá vàng ổn định bất chấp đồng đô la tăng - Orbex


OrbexKim loại quý này đang giao dịch đi ngang trong ngày thứ hai liên tiếp. Điều này xảy ra khi giá tiếp cận vùng hỗ trợ 1911,50. Nếu giá vàng mất mốc 1911,50 tiếp theo, thì chúng tôi kỳ vọng sẽ giảm mạnh hơn. Dưới mức này, vùng hỗ trợ chính tiếp theo là ở mức 1817,80. Xem xét rằng giá vàng hầu như không hình thành bất kỳ hỗ trợ nào trong đợt tăng trong những tháng qua, việc kiểm tra lại mức này sẽ báo hiệu một sự điều chỉnh. Ngược lại, hành động giá hiện đang bị đình trệ với đường xu hướng. Nhưng nếu đường xu hướng bị phá vỡ, thì giá vàng có thể tăng trở lại để kiểm tra mức năm 1967. Ở đây, mức kháng cự sẽ giữ cho hàng hóa tăng thêm. Kiểm tra chiến lược của bạn xem vàng sẽ tăng giá như thế nào với Orbex - Mở tài khoản của bạn ngay bây giờ.