Phân tích sóng WTI - Ngày 7 tháng 9 năm 2020 - Fxpro


Fxpro


• WTI đã tiếp cận mức hỗ trợ mạnh 39,00

• Có khả năng giảm xuống 36,60

WTI đã giảm trong vài phiên giao dịch cuối cùng sau khi đảo chiều đi xuống trước đó từ mức kháng cự 43,55 (mức thấp của Morning Star trước đó vào cuối tháng 2).

Giá hiện đang giao dịch gần với mức hỗ trợ mạnh 39,00 (cũng đã đảo ngược các lần điều chỉnh trước đó (b) và (a) vào tháng 7).

Nếu WTI phá vỡ dưới 39,00 - giá có thể giảm xuống mức hỗ trợ tiếp theo 36,60. Trong trường hợp thay thế, giá có thể kiểm tra lại mức kháng cự 43,55.