Phân tích sóng CHFJPY - Ngày 7 tháng 9 năm 2020 - Fxpro


Fxpro


• CHFJPY đã đảo chiều từ mức kháng cự 117,50

• Có khả năng giảm xuống 115,50

CHFJPY gần đây đã đảo chiều giảm từ mức kháng cự 117,50 (đỉnh của sóng xung lực trước đó (iii)) - mắc kẹt gần dải Bollinger Band hàng ngày trên.

Sự đảo chiều giảm từ mức kháng cự 117,50 bắt đầu hoạt động ngắn hạn Điều chỉnh ABC (iv).

CHFJPY có khả năng giảm sâu hơn về mức hỗ trợ tiếp theo 115,50 (giá mục tiêu khi hoàn thành sóng hoạt động (iv)).