Phân tích sóng GBPCHF - Ngày 7 tháng 9 năm 2020 - Fxpro


Fxpro


• GBPCHF đã đảo ngược từ mức kháng cự 1.2215

• Có khả năng giảm xuống 1.2000

GBPCHF gần đây đã giảm mạnh so với mức kháng cự quan trọng 1.2215 (đã đảo ngược đều đặn cặp tiền tệ này từ cuối tháng 4, như có thể thấy bên dưới).

Sự đảo chiều giảm xuống từ mức kháng cự 1.2215 bắt đầu làn sóng xung lực ngắn hạn tích cực 3.

Với sự giảm giá trên diện rộng của GBP được thấy hôm nay, GBPCHF có khả năng giảm sâu hơn về mức hỗ trợ trong vòng tiếp theo 1.2000 (mức kháng cự cũ từ tháng 8).