Phân tích sóng 3M - Ngày 7 tháng 9 năm 2020 - Fxpro


Fxpro


• 3M đã đảo ngược từ mức kháng cự 168,70

• Có khả năng giảm xuống 160,00

3M gần đây đã đảo ngược với Bearish Engulfing hàng ngày từ mức kháng cự 168,70 (đỉnh của sóng xung mạnh trước đó (5) từ đầu tháng 6).

Sự đảo chiều đi xuống hình thành mức kháng cự 168,70 bắt đầu cho đợt điều chỉnh ngắn hạn 4.

Với sự phân kỳ giảm giá rõ ràng trên chỉ báo RSI hàng ngày, chỉ báo 3M sẽ giảm sâu hơn về mức hỗ trợ tiếp theo 160,00 (mức thấp của sóng earleir 2 và (2)).