DXY Flat hoặc Double to End Triple Zigzag - Orbex


OrbexCấu trúc DXY hiện tại gợi ý về một mô hình ngoằn ngoèo ba bao gồm các sóng phụ Ⓦ-Ⓧ-Ⓨ-Ⓧ-Ⓩ. Tất cả các sóng là zic zắc đơn giản. Hiện tại, wave Ⓩ đang được xây dựng. Nó bao gồm các sóng con trung gian (A) - (B) - (C). Sóng (A) là xung 5 sóng trong khi sóng (B) là sóng phẳng. Trong ngắn hạn, chúng ta có thể kỳ vọng giá sẽ đạt 93,63 trong xung C. Sau đó, chúng ta có thể thấy xung lực giảm cuối cùng trong sóng (C) gần 90,08. Ở mức đó, sóng (C) sẽ ở mức 161,8% xung (A). Một kịch bản thay thế cho thấy sóng chính Ⓩ có dạng một đường ziczac giảm giá (A) - (B) - (C). Tuy nhiên, trường hợp này giả định rằng sóng điều chỉnh (B) có thể ở dạng ngoằn ngoèo chuẩn (A) - (B) - (C). Do đó, thị trường có thể di chuyển đến vùng 96,40 trong các sóng phụ nhỏ A-B-C. Ở mức này, sóng (B) sẽ bằng 76,4% xung trung gian (A). Khi đó, thị trường có thể giảm trong sóng xung lực (C). Bạn đã thử nghiệm chiến lược của mình trên Tài khoản Demo chưa? Đăng ký ngay bây giờ và bắt đầu luyện tập!