Phân tích sóng ngô - ngày 4 tháng 9 năm 2020 - Fxpro


Fxpro


• Ngô đã đảo ngược từ mức hỗ trợ 353,00

• Có khả năng tăng lên 365,00

Gần đây, ngô đã tăng từ mức mức hỗ trợ mạnh 353,00 (trước đây là mức kháng cự mạnh mẽ từ tháng 3, tháng 6 và tháng 7).

Sự đảo chiều đi lên từ mức hỗ trợ 353,00 bắt đầu sóng xung lực đi lên ngắn hạn (v) - thuộc sóng c từ đầu tháng trước.

Ngô có khả năng tăng thêm về phía mức kháng cự tiếp theo 365,00 (đỉnh của làn sóng xung lực ngắn hạn trước đó (iii)).