Phân tích sóng Palladium - 4 tháng 9, 2020 - Fxpro


Fxpro


• Paladi đã đảo ngược từ mức kháng cự 2370,00

• Có khả năng giảm xuống 2130,00

Palladium gần đây đã đảo chiều giảm với Ngôi sao băng hàng ngày từ mức kháng cự mạnh mẽ 2370,00 (đã đảo ngược hình thái giá vào tháng 3).

Sự đảo chiều đi xuống từ mức kháng cự 2370,00 đã dừng chuỗi xung tăng trước đó (iii) khỏi cuối tháng 8.

Palladium có khả năng giảm sâu hơn về mức hỗ trợ tiếp theo 2130,00 (đã dừng hai đợt điều chỉnh trước đó (ii) và 2 vào tháng 8).