Phân tích sóng USDJPY - 4 tháng 9, 2020 - Fxpro


Fxpro


• USDJPY tăng trong khi điều chỉnh nhỏ

• Có khả năng đạt mức 107,00

USDJPY tiếp tục tăng trong nhóm trẻ vị thành niên Điều chỉnh tăng bắt đầu sớm hơn từ mức hỗ trợ 105,2

(cũng đã đảo chiều giá mạnh trong tháng 8).

Điều chỉnh nhỏ chủ động thuộc về chuỗi xung lực đi xuống nhỏ (iii) từ vào cuối tháng 8.

USDJPY có khả năng tăng thêm về phía ngưỡng kháng cự tiếp theo 107,00 (đã dừng hai đợt điều chỉnh tăng (ii) và ii vào tháng trước).