Phân tích sóng đậu nành - ngày 4 tháng 9 năm 2020 - Fxpro


Fxpro


• Đậu nành đã phá vỡ mức kháng cự 960,00

• Có khả năng tăng lên 990,00

Gần đây, đậu nành đã vượt qua ngưỡng kháng cự mức kháng cự mạnh mẽ 960,00 - bắt đầu xu hướng giảm mạnh vào đầu năm 2020, như có thể thấy bên dưới.

Sự bứt phá của mức kháng cự 960,00 đã đẩy nhanh làn sóng xung động (c) - mà là một phần của chuỗi xung tăng C kéo dài từ đầu tháng 8.

Đậu nành có khả năng tăng thêm về phía mức kháng cự tiếp theo 990,00 (giá mục tiêu khi hoàn thành sóng xung hoạt động C).