EUR / USD: Phân tích và dự báo sóng Elliott cho 04/09/2020 - 11/09/2020 - LiteForex


LiteForex


>

Kịch bản chính: xem xét các vị thế mua từ các đợt điều chỉnh trên mức 1,1760 với mục tiêu là 1,2100 1,2200.

Kịch bản thay thế: đột phá và việc hợp nhất dưới mức 1,1760 sẽ cho phép cặp tỷ giá tiếp tục giảm xuống mức 1,1642 1,1472.

EUR /USD vẫn có khả năng tăng. Điểm xoay ước tính ở mức 1,1760.

Phân tích: Sự điều chỉnh giảm dần ở mức độ lớn hơn có lẽ đã hoàn thành phát triển trên khung thời gian hàng ngày dưới dạng sóng (2) và làn sóng thứ ba (3) bắt đầu phát triển. Trên khung thời gian H4, làn sóng ngược xu hướng đầu tiên 1 của (3) đang hình thành như một xung lực, với sự điều chỉnh cục bộ có lẽ được hình thành bên trong là làn sóng thứ tư iv của 1. Rõ ràng, làn sóng thứ năm v của 1 bắt đầu phát triển trên Khung thời gian H1, với một sóng điều chỉnh (ii) của v hình thành bên trong. Nếu giả định là đúng, cặp này sẽ tiếp tục tăng lên mức 1.2100 1.2200. Mức 1.1760 là rất quan trọng trong kịch bản này. Sự đột phá của nó sẽ cho phép cặp tiền tiếp tục giảm xuống mức 1.1642 1.1472 trong sóng iv của 1.