USD / CHF: Phân tích và dự báo sóng Elliott cho 04/09/2020 - 11/09/2020 - LiteForex


LiteForex


>

Kịch bản chính: xem xét các vị thế mua từ các đợt điều chỉnh trên mức 0,8994 với mục tiêu là 0,9242 0,9302.

Kịch bản thay thế: đột phá và hợp nhất dưới mức 0,8994 sẽ cho phép cặp tiền tiếp tục giảm xuống mức 0,8900 0,8800.

USD /CHF vẫn có khả năng tăng. Điểm xoay được ước tính ở mức 0,8994.

Phân tích: Có lẽ, làn sóng thứ ba giảm dần ở mức độ lớn hơn (3) tiếp tục phát triển trong khung thời gian hàng ngày, với làn sóng 1 là (3) hình thành bên trong. Trên khung thời gian H4, sóng v của 1 đang hình thành, với sóng (iii) của v hình thành bên trong. Rõ ràng, trên khung thời gian H1 có một sự điều chỉnh cục bộ hình thành dưới dạng sóng có mức độ nhỏ hơn (iv) của v. Nếu giả định này là đúng, cặp tiền sẽ tiếp tục tăng lên mức 0,9242 0,9302. Mức 0,8994 là rất quan trọng trong kịch bản này. Sự đột phá của nó sẽ cho phép cặp tiền tiếp tục giảm xuống mức 0,8900 0,8800.