USD / CAD: Phân tích và dự báo sóng Elliott cho 04/09/2020 - 11/09/2020 - LiteForex


LiteForex


>

Kịch bản chính: xem xét các vị thế bán từ các đợt điều chỉnh dưới mức 1.3242 với mục tiêu là 1.2900 1.2800.

Kịch bản thay thế: đột phá và việc hợp nhất trên mức 1.3242 sẽ cho phép cặp tiền tiếp tục tăng lên mức 1.3565 1.3780.

USD /CAD vẫn có khả năng giảm. Điểm xoay được ước tính ở mức 1.3242.

Phân tích: Một làn sóng điều chỉnh tăng dần có mức độ lớn hơn (B) là 4 đã hoàn thành phát triển trên khung thời gian hàng ngày và làn sóng ( C) của 4 bắt đầu hình thành. Có lẽ, sóng 1 đầu tiên của (C) tiếp tục phát triển trên khung thời gian H4, với sóng v của 1 hình thành bên trong. Rõ ràng, làn sóng thứ năm của mức độ nhỏ hơn (v) của v của 1 đang phát triển trên khung thời gian H1. Nếu giả định là chính xác, cặp tỷ giá có thể tiếp tục giảm xuống mức 1.2900 1.2800. Mức 1.3242 là rất quan trọng trong trường hợp này vì sự bứt phá sẽ cho phép cặp tiền tiếp tục tăng lên mức 1.3565 1.3780.