Vàng được hỗ trợ bởi Đường xu hướng Tăng - Orbex


OrbexKim loại quý vẫn yếu khi giá giảm trong ngày thứ hai. Tuy nhiên, tốc độ giảm đã bị hạn chế do XAUUSD hiện đang được hỗ trợ bởi đường xu hướng tăng dài hạn. Với chỉ báo dao động Stochastics ở mức quá bán và khả năng xảy ra sự phân kỳ giảm giá tiềm ẩn, chúng ta có thể kỳ vọng giá sẽ tăng trở lại cao hơn. Nhưng điều này có thể thay đổi nếu vàng mất hỗ trợ của đường xu hướng. Nó sẽ đẩy nhanh sự sụt giảm của vàng xuống mức hỗ trợ 1911,50. Kiểm tra chiến lược của bạn về cách vàng sẽ tăng giá với Orbex - Mở tài khoản của bạn ngay bây giờ.