Phân tích sóng NZDJPY - 3 tháng 9, 2020 - Fxpro


Fxpro


• NZDJPY đã đảo ngược từ mức kháng cự quan trọng 71,60

• Có khả năng giảm xuống 71,00

NZDJPY hôm nay đã đảo ngược từ ngưỡng kháng cự quan trọng 71,60 (cũng đã đảo ngược các xung lực tăng mạnh trước đó vào tháng 6 và tháng 7).

Vùng kháng cự gần mức kháng cự 71,60 được củng cố bởi dải Bollinger hàng ngày phía trên.

Với việc đọc quá nhiều trên chỉ báo Stochastic hàng ngày, NZDJPY có khả năng giảm sâu hơn về mức hỗ trợ tiếp theo 71,00.