Phân tích sóng GBPUSD - ngày 3 tháng 9 năm 2020 - Fxpro


Fxpro


• GBPUSD đã đảo chiều từ mức kháng cự dài hạn 1.3480

• Có khả năng giảm xuống 1.3200

GBPUSD đã đảo chiều gần đây giảm với Shooting Star hàng ngày từ mức kháng cự dài hạn mạnh mẽ 1.3480 (cũng là mức dừng xu hướng tăng mạnh hàng ngày vào tháng 12 năm 2019).

Vùng kháng cự xung quanh mức kháng cự 1.3480 được củng cố thêm bởi mức kháng cự đường xu hướng của hai kênh tăng hàng ngày từ tháng 6 và tháng 3.

GBPUSD có khả năng giảm sâu hơn về mức hỗ trợ tiếp theo 1.3200 (trước đây là mức kháng cự lớn từ tháng 3).